ISO 9001:2015

picture QnormaISO 9001:2015 je najpoznatiji međunarodni standard poslovanja kojeg jedna organizacija može implementirati u svoje poslovanje.

Puno ime norme ISO 9001:2015 je Sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga

 

 

Prednosti implemntacije ISO norme 9001:2015 su slijedeće:

success-road-to-shutterstock_1009319801. Ulazak na tržište EU

2. Ne postojanje strukovnog standarda kojom bi se potvrdili kao najbolja tvrtka na tržištu,to se postiže certifikatom ISO 9001:2015

3. Percepcija nadležnih klijenata,partnera,nadležnih inspekcija s ISO 9001:2015

4. Certifikacijski znak kvalitete koji se koristi u marketinške svrhe( web,brošure,memorandumi,mailovi) s ISO 9001:2015

5. Povjerenje prema kupcima (kroz interne i certifikacijske audite netko Vas prati u Vašem radu s ISO 9001:2015

6. Kontinuirano poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga s ISO 9001:2015

7. Anketiranje zadovoljstva kupaca i izrada analiza s ISO 9001:2015

8. Preporuke organizacijskog karaktera (radna infrastruktura, uređaji, umjeravanje, vođenje dokumentacija, web stranica, programska rješenja, zaposlenici,pravilnici ponašanja,radne upute) s ISO 9001:2015

9. Racionalizacija rada i upravljanje rizicima s ISO 9001:2015

10. Prijedlozi i potpore uz pomoć analize zakonskih zahtjeva s ISO 9001:2015

 

Implementacija se odvija po slijedećim fazama:

 

plan-do-check-act1.Snimanje organizacije i prikupljanje podataka

2.Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015

3.Analiza poslovnih procesa organizacije

4.Izrada dokumentacije prema zahtjevima ISO norme 9001:2015

5.Interni audit(ocjena Sustava upravljanja kvalitetom)

6.Priprema za certifikacijski audit i kontaktiranje

certifikacijske kuće

 

Važno je znati neke opće informacije i pojmove:

 

Implementacija je postupak uvođenja ISO norme prilikom kojeg društvo mora ispuniti sve zahtjeve norme. Implementacija traje između dva i tri mjeseca ovisno o dinamici i pristupu.

Certifikacija je postupak ocjenjivanja ispunjenja zahtjeva ISO norme te za cilj ima izdavanje certifikata. Certifikaciju provode certifikacijske kuće, nezavisno i nepristrano. Certifikacija se provodi u jednom danu.

Interni audit je postupak revidiranja i ažuriranja dokumentacije,zahtjeva ISO norme, društva sa ciljem poboljšavanja poslovanja pokretanjem nesukladnosti.Mora biti neovisan.Provodi se na godišnjoj razini od strane konzultanta.

Certifikacijski nadzor je postupak ocjenjivanja provođenja zahtijeva ISO normi od strane certifikacijske kuće. Ispituje se da li je proveden interni audit.

Certifikat je potvrda da je društvo usvojilo sve zahtjeve ISO norme. Trajanje certifikata je tri godine nakon čega društvo prolazi recertifikaciju (ponovno izdavanje certifikata) kao potvrde da društvo kontinuirano poboljšava svoje poslovanje.

Q Norma i princip rada

Q norma u svojem poslovanju prema klijentima jamči najvišu moguću razinu profesionalnosti njegujući stručan pristup, ostvarujući najvišu moguću razinu kvalitete.Konzultanti Q norme su visokoobrazovani stručnjaci gdje je svaki konzultant specijaliziran za pojedinu ISO normu.

 

U postupku implementacije se polazi od slobodnog vremena klijenta dogovarajući se za slobodne termine. Obveza društva je proglasiti jednu osobu predstavnikom uprave te je ono osoba s kojom će konzultant komunicirati tijekom provođenja implementacije. Za klijenta se  izrađuje cjelokupna dokumentacija i priprema za certifikaciju ili certifikacijski nadzor.