HACCP-sigurnost hrane

Što je HACCP i kako ga provodimo ?

HACCP je sustav upravljanja osiguranjem zdravstvene ispravnosti hrane, odnosno skup mjera koje se poduzimaju u proizvodnji i distribuciji prehrambenih proizvoda kako bi se prevenirale sve mikrobiološke, kemijske i fizičke opasnosti, te kako bi se izbjegle sve moguće štete, ozljede ili bolesti prilikom pripreme ili konzumacije hrane u skladu s njenom namjenom.

HACCP provodimo snimanjem Vaše poslovne organizacije uzimajući u obzir sve njene specifičnosti. Izrađuje se analiza opasnosti, određuju kritične kontrolne točke i granice, uspostavlja se nadzor nad kritičnim točkama, izrađuje se potrebna dokumentacija, sastavlja se izvještaj s korektivnim radnjama. Zadnja faza je pozivanje certifikacijske kuće koja će sustav certificirati.

en_pic_269_1_b

Da li je HACCP OBVEZAN?

Sukladno Zakonu o hrani NN 81/13, 14/14, 30/15

HACCP je obvezatan za sve poslovne organizacije koje imaju veze s proizvodnjom ili distribucijom hrane.

 

 

 

 

HACCP je obvezan za sve subjekte u poslovanju hranom poput :

  • pogona za proizvodnju prehrambenih proizvoda
  • različitih tipova farmi
  • restorana
  • pekarnica
  • mesnica
  • samoposluživanja

Nije obvezan za provedbu u caffe barovima, osim ako se u prostoru nalaze bilo kakve prehrambene namirnice namijenjene prodaji (sladoledi, croissanti, sendviči i sl.)